Tisztelt Tagtársak, Kedves Kollégák !

Az év vége felé közeledve hadd idézzem fel a hajdani képviselőház egyik 1848 decemberi ülésén az elnöklő Kossuth Lajos által megfogalmazott intelmeket. Az idézet - amelyben Kossuth az új Büntető törvénykönyv megalkotását sürgette (s egyben Deákot kérte fel erre) -  talán meglepő lesz, de csak annak, aki nem ismeri a nagy államférfi fanyar humorát.

Íme:

".oly percekben, mint a minőket most Magyarország él, ki kell keresni azokat az egyes polgárokat, kik egy vagy más dologra nézve méltán megérdemlik a nemzet bizalmát, s azt kell neki mondani: íme ennek elkészítése te reád bizatik, majd meglátjuk, hogy készíted el, ha rosszul, fölakasztunk, ha jól, akkor az isten áldjon meg érte, kötelességedet teljesítetted."

 

Nos, ha ma halálbüntetés még a legmegátalkodottabb sarlatánokat sem fenyegeti (persze a "szellemi kontárokat" talán soha nem is fenyegette), s egy-egy törvény sikere már nem is csupán egyes kiemelkedő személyiségek felkészültségén, szakértelmén múlhat,  az elmondottaknak azért van aktualitása. Ma sem könnyű időket élünk, s most is új fontos törvények készülnek.

 

Szeretnénk hinni, hogy még fiatal, de létszámában és tekintélyében erősödő Társaságunk képes olyan szellemi kapacitást kiépíteni és hatékonyan működtetni, amely a ma időszerű büntetőjogi kérdések megvitatásában, előkészítésében, helyes alkalmazásuk segítésében is méltó lehet a nemzet bizalmára. A következő években eldőlhet, hogy annak a munkának a megoldása révén, ami talán "ránk is bizatott" megérdemelhetjük-e ezt a bizalmat. Dolgozzunk jövőre is közösen ezért!

 

A Magyar Büntetőjogi Társaság Elnöksége nevében minden Tagtársunknak békés Karácsonyt, jó egészséget, sikeres, boldog új évet kívánok.

 

                                                                          Tisztelettel és Szeretettel:

 

                                                                                  Tóth Mihály