Tagfelvétel

A jelentkezés módja

Amennyiben a Magyar Büntetőjogi Társaság tagja kíván lenni, úgy kérjük töltse ki a Belépési Nyilatkozatot, majd az azon megjelölt címre postai úton jutassa el.

A jelentkezés elbírálása

Az alapszabály értelmében a Belépési Nyilatkozatokat az Elnökség bírálja el, a Belépési Nyilatkozat beérkezésétől számított legközelebbi ülésén.

A döntésről e-mail útján tájékoztatjuk a jelentkezőt.

Tájékoztatjuk tisztelt Tagtársainkat, valamint a Társaságunkba jelentkezőket, hogy (a felvételükről történt tájékoztatásukat követő hónapban) a Magyar Büntetőjogi Társaság alábbi folyószámlájára az éves tagdíjat, mely 4.000.- forint szíveskedjenek átutalni.

Fókusz Takarék Bank,  számlaszám: 51700265-10884962

Az utalásnál kérjük, hogy a tagdíjat fizető tagtársunk csak a nevét jelölje meg átutalóként. Kérjük egyéb hivatkozások (pl. ügyvédi iroda stb.) mellőzését.

 

Letölthető dokumentumok: