A koronavírus hatásának megszűnésére várva (kérem kattintson)

Tisztelt Tagtársaim, Kedves Kollégák!

Eltökélt szándékunk volt és maradt a Magyar Büntetőjogi Társaság aktivitásának növelése, a Társaság életének rendszeresebbé tétele. Szerettünk volna gyorsabban és gyakrabban reagálni a büntetőjogot érintő sűrű változásokra.

Tudjuk, hogy a legutóbbi időben a módosítások alig követhetővé váltak. A teljesség igénye nélkül, módosult illetve módosul a Btk. az emberkereskedelem áldozatai kizsákmányolása kapcsán (2020. V. tv.), az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése kapcsán (2020. évi LXXIV. tv), de az anyagi jogot érintő módosítás várható a Be. Novellája kapcsán és a feletételes szabadságra bocstás szabályait illetően is.

A Be-t tekintve a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Korm. rendelet új szabályai 2020. végéig hatályban maradnak. (2020. évi LVIII. tv..)  Emellett ez év áprilisától ugyancsak érint büntető eljárási szabályokat a még tavaly elfogadott, az ítélkezés új alapokra helyezett elvi irányítása,  a jogegység erősítése,  a „korlátozott precedensjog” bevezetése jegyében megalkotott 2019. évi CXXVII. törvény. Az eredetileg is tervezett, átfogó módosítást tartalmazó  2020. évi XLIII. tv. elfogadására 2020. május 19.-én került sor. A Novella a jövő év elejétől a Büntető eljárási törvényen kívül számos  más kapcsolódó törvényt is kiegészít, illetve a megváltozott igényekhez igazít.

Lett volna, lenne tehát miről értekeznünk.  Sajnos azonban a járványhelyzet egyelőre nem teszi lehetővé konferenciák, tanácskozások szervezését. Reménykedjünk, hogy a helyzet majd kedvezően változik.

Addig is felhasználhatnánk az időt „soraink rendezésére”. Nagyon sok olyan kedves Tagtársunk van, aki évek óta nem fizet tagdíjat, nem tudható az sem, továbbra is tagunk kíván-e maradni.

Kértem ezért, hogy azok, akik tagságukat meg kívánják szüntetni, jelezzék ezt a Társaság vezetésének.  Aki pedig aktív tagunk marad, kérem rendezze a következő hetekben, hónapokban tagdíj elmaradását.

 

Jó egészséget kívánva mindenkit üdvözlök:

                                                                                                                 Tóth Mihály

                                                                                                               az MBT elnöke