Dr. Kovács Gábor

Név: 
Dr. Kovács Gábor
Bemutatkozás: 
(dékánhelyettes, egyetemi docens, SZE ÁJK)
Tisztség: 
A Társaság elnökségének tagja